یخچال فریزر آزمایشگاهی 80-

یخچال فریزر آزمایشگاهی 80-

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیوتکنولوژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر امین ابراهیمی

تعرفه ثابت: 200000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: BINDER کشور آلمان
نام مسئول: حسین مطهری
شماره(های) تماس: 02332544015
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
یخچال فریزر آزمایشگاهی 80-
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس