کنترل سطح

کنترل سطح

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی کنترل فرایند

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا ارجمندزاده

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: داتیس انرژی کشور ایران
نام مسئول: علیرضا ارجمندزاده
شماره(های) تماس: 02332392230
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس