آب مقطر گیر دو بار تقطیر

آب مقطر گیر دو بار تقطیر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مدیر آزمایشگاه: دکتر بهناز دهرآزما

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: دانشور شیمی کشور ایران
نام مسئول: بهناز دهرآزما
شماره(های) تماس: 02332300259
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
آب مقطر گیر دو بار تقطیر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس