کوره تیوبی تحت خلاء 1100درجه

کوره تیوبی تحت خلاء 1100درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسکری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: یاران
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
در کوره های تیوبی تعرفه به ازاء دمای کمتر از 800 درجه و تا 1 ساعت ماندگاری1000000ریال، دمای بین 800 تا 1000 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 1500000ریال (به ازاء هر ساعت اضافه 30 درصد تعرفه اصلی دریافت می شود )
استفاده از پکیج خلاء در حد خلاء روتاری هر ساعت 300000 ریال و خلاء توربو هر ساعت600000ریال
استفاده از گاز بی اثر تا 20 sccm  برای هر ساعت 300000ریال و برای گازهای واکنش دهنده 600000ریال می باشد
تعرفه خدمات
  • . - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس