کوره تیوپی تحت خلاء 1250 درجه

کوره تیوپی تحت خلاء 1250 درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسگری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: یاران
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه برای دمای کمتر از 800 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 200000 ریال
تعرفه برای دمای بین 800 تا 1500 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 300000 ریال
به ازاء هر ساعت اضافه 30% به مبلغ پایه افزوده می شود
در صورت استفاده از گاز آرگون، نیتروژن و اکسیژن تا 100sccm در هر ساعت 100000ریال به تعرفه افزوده می شود
در صورت استفاده از پکیج خلاء تا 0.01mbarبه ازاء هر ساعت 100000ریال  به تعرفه افزوده می شود
در صورت استفاده از خلاء بالاتر به ازاء هر ساعت 200000ریال به تعرفه افزوده می شود.


XXXX
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس