کوره تیوبی تحت خلاء 1100درجه

کوره تیوبی تحت خلاء 1100درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسکری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: یاران
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
تعرفه خدمات
  • تعرفه برای دمای کمتر از 800 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 600000 ریال تعرفه برای دمای بین 800 تا 1100 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 100000 ریال به ازاء هر ساعت اضافه 30% به مبلغ پایه افزوده می شود در صورت استفاده از گاز بی اثر تا 20sccm در هر ساعت 200000ریال به تعرفه افزوده می شود در صورت استفاده از پکیج خلاء تا 0.01mbarبه ازاء هر ساعت 200000ریال و برای گاز های واکنش دهنده در هر ساعت 400000 ریال به تعرفه افزوده می شود در صورت استفاده از خلاء بالاتر به ازاء هر ساعت 400000ریال به تعرفه افزوده می شود - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس