دستگاه خم کاری ورق

دستگاه خم کاری ورق

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: کارگاه جوشکاری و ورقکاری

مدیر آزمایشگاه: مهندس محمدحسین احسان پور

تعرفه ثابت: 300000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد حسین احسان پور
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2433
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه خمکاری ورق قابلیت اجرای فرآیند خمکاری را بر روی انواع ورق ها دارا است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس