طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ا ی NMR

طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ا ی NMR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی NMR

مدیر آزمایشگاه: دکتر کیوانلو

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Bruker کشور آلمان
نام مسئول: وحید کلی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ا ی NMR
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس