پاور واریابل 4 کیلووات امگا

پاور واریابل 4 کیلووات امگا

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن نظری، دانشیار دانشگاه شاهرود

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: امگا
نام مسئول: مسئول دستگاه
شماره(های) تماس: 02332300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
توان کاری قابل تنظیم: تا 4 کیلووات به همراه استبیلایزر دقیق، تک فاز، هزینه کارکرد برای دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود: (کارکرد ساعتی): ساعتی 150000 ریال، (کارکرد ترمی- 2 روز در هفته و 2 ساعت در هر روز): 1700000 ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس