: دستگاه اندازه گیری چگالی و تخلخل به روش ارشمیدس

: دستگاه اندازه گیری چگالی و تخلخل به روش ارشمیدس

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

مدیر آزمایشگاه: دکتر رضا طاهریان

تعرفه ثابت: 350000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت سوئیس
نام مسئول: رضا طاهریان
شماره(های) تماس: داخلی 3484
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
: دستگاه اندازه گیری چگالی و تخلخل به روش ارشمیدس
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس