طیف‌سنج پراش پرتو ایکس XRD

طیف‌سنج پراش پرتو ایکس XRD

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای تجزیه مواد معدنی

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید رضا قوامی ریابی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: نیاز به تعمیر
خدمات:
کارخانه سازنده: Unisantis XMD300
نام مسئول: محمد عباسیان
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2204
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دستگاه پراش اشعه ایکس برای مطالعه‌ی ساختار مواد بلوری استفاده می‌شود. با این روش می‌توان اطلاعاتی در خصوص ساختار، جنس ماده و درصد نسبی نیمه کمی ترکیبات به دست آورد.  دستگاه XRD موجود در این آزمایشگاه دارای بیش از 180000 طیف از ترکیبات بلورین مختلف می باشد. با استفاده از این پایگاه داده و با کمک روش جستجو و تطبیق می‌توان ترکیب هر ماده بلورین را مشخص نمود.
هزینه آنالیز هر نمونه بر اساس تعرفه زیر صورت می گیرد:
الف- تهیه صرفا طیف مشخصه اشعه ایکس نمونه : 1200000ریال
ب- تهیه طیف مشخصه اشعه ایکس نمونه و تفسیر آن:  1500000ریال
تذکر: در صورتی که نمونه سنگ و یا خاک به آزمایشگاه تحویل گردد که نیاز به آماده سازی باشد، به مبالغ فوق بایستی مبلغ 500000 ریال اضافه گردد.

تعرفه خدمات
  • خردایش - توافقی
  • آنالیز نمونه - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس