میکروسختی‌سنج ویکرز Vickers micro-hardness

میکروسختی‌سنج ویکرز Vickers micro-hardness

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدباقر نظری

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Bareiss کشور آلمان
نام مسئول: دکتر سید هادی قادری
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
خدمات: انجام آزمون میکروسختی ویکرز با بار 0.01 kg تا 2 kg و سختی ویکرز با بار 0.1 kg تا 10 kg مطابق استاندارد DIN EN ISO 6507. انجام آزمون تکی و سریالی با فواصل قابل کنترل با دقت 0.005 mm. آماده‌سازی نمونه امکان پذیر است. برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت شود. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه می‌شود. شماره(های) تماس: 02332300240-9 داخلی 3365
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس