کوره تیوبی 1800 درجه

کوره تیوبی 1800 درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسکری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Carbolite
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
.
تعرفه خدمات
  • در کوره های تیوبی تعرفه به ازاء دمای کمتر از 800 درجه و تا 1 ساعت ماندگاری1000000ریال، دمای بین 800 تا 1500 تا 1 ساعت ماندگاری 1500000ریال (به ازاء هر ساعت اضافه 30 درصد تعرفه اصلی دریافت می شود ) دمای بیشتر از 1500 درجه به ازاء هرساعت از لحظه شروع 2000000 ریال - توافقی
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس