کوره تیوپی 1800 درجه

کوره تیوپی 1800 درجه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه عملیات حرارتی

مدیر آزمایشگاه: علی عسگری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Carbolite
نام مسئول: علی عسکری
شماره(های) تماس: 09392735424
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

تعرفه برای دمای کمتر از 800 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 200000 ریال
تعرفه برای دمای بین 800 تا 1500 درجه تا 1 ساعت ماندگاری 300000 ریال
تعرفه برای دمای بیشتر از 1500 درجه تا 1 ساعت ماندگاری  500000 ریال
به ازاء هر ساعت اضافه 30% به مبلغ پایه افزوده می شود

X
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس