دوربین نیو

دوربین نیو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: کارگاه نقشه برداری

مدیر آزمایشگاه: مهندس توحید شکراوغلی

تعرفه ثابت: 3500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: لایکا
نام مسئول: توحید شکراوغلی
شماره(های) تماس: 02332300241 داخلی 3334
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس