آزمون ضربه

آزمون ضربه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تعیین خواص مکانیکی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمدباقر نظری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Galdabini کشور ایتالیا
نام مسئول: دکتر سید هادی قادری
شماره(های) تماس:
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
خدمات: انجام آزمون ضربه شارپی، ایزود و کشش ضربه‌ای مطابق استانداردهای ASTM E-23, ISO, DIN, EN, JIS در دمای محیط. انرژی نامی دستگاه 300 J است. آماده‌سازی نمونه امکان‌پذیر است. برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت شود. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه می‌شود شماره(های) تماس: 02332300240-9 داخلی 3365
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس