اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis 2601

اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis 2601

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر قدمعلی باقریان

تعرفه ثابت: 1100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Rayleigh کشور چین
نام مسئول: امین یزدانی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2545
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اسپکترو فوتو متر(مرئی / ماوراء بنفش) uv-vis 2601
تعرفه خدمات
  • هر نمونه محلول آماده - 660000 ریال
  • اندازه گیری و تعیین مقدار - 825000 ریال
  • آماده سازی - 1100000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس