روتاری rotary evaporator

روتاری rotary evaporator

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره یک

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد باخرد

تعرفه ثابت: 660000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: HEIDOLPH کشور آلمان
نام مسئول: امیرحسین مومنی
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
روتاری rotary evaporator
تعرفه به ازای هر 15 دقیقه می باشد.
تعرفه خدمات
  • روتاری - 660000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس