pH متر

pH متر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

مدیر آزمایشگاه: دکتر اسماعیل سلیمانی

تعرفه ثابت: 100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Metrohm کشور سوئیس
نام مسئول: وحید کلی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2696
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
pH متر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس