ترازوی دیجیتال

ترازوی دیجیتال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مدیر آزمایشگاه: دکتر طاهره تقی زاده

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: WTW- KERN and Sohn GmbH کشور آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 32300259 داخلی 3294
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

ترازوی دیجیتال

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس