مغره گیری از آسفالت DYMO DRILL

مغره گیری از آسفالت DYMO DRILL

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید علی حسینی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت آمریکا
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259 داخلی 3294
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
مغره گیری از آسفالت DYMO DRILL
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس