مغره گیری از آسفالت DYMO DRILL

مغره گیری از آسفالت DYMO DRILL

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید علی حسینی

تعرفه ثابت: 1500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت آمریکا
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259 داخلی 3294
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
مغره گیری از آسفالت DYMO DRILL
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس