شیکر و کنترلر

شیکر و کنترلر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: دکتر اردشیر کرمی محمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: STI
نام مسئول: اردشیر کرمی محمدی
شماره(های) تماس: 02332300240 داخلی 3361
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
شیکر و کنترلر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس