شیکر و کنترلر

شیکر و کنترلر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: دکتر حبیب احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: STI
نام مسئول: مجید سعیدیها
شماره(های) تماس: 09388153928
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
شیکر و کنترلر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس