شیکر و کنترلر

شیکر و کنترلر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

مدیر آزمایشگاه: دکتر حبیب احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: STI
نام مسئول: مسعود عبدالمحمدی
شماره(های) تماس: 32300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
شیکر و کنترلر
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس