ست تعیین درصد قیر بهینه مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال

ست تعیین درصد قیر بهینه مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید علی حسینی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت ایران
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259 داخلی 3294
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
ست تعیین درصد قیر بهینه مخلوطهای آسفالتی به روش مارشال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس