دوربین عکس برداری پرسرعت 4500 فریم بر ثانیه ( High Speed Camera )

دوربین عکس برداری پرسرعت 4500 فریم بر ثانیه ( High Speed Camera )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن نظری، دانشیار دانشگاه شاهرود

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: PCO کشور آلمان
نام مسئول: مسئول دستگاه
شماره(های) تماس: 02332300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دوربین پر سرعت ( High Speed Camera )

انجام تمام مراحل آشکار سازی و ردیابی در حوزه های دینامیک سیالات

اندازه گیری و ثبت حرکت در جریان های چند فازی

ثبت حرکت و تغییر شکل قطره، تزریق سیال، پاشش سوخت، حرکت و تغییر شکل حباب و

کلیه Fast Events


دانشجویان

 دانشگاه صنعتی شاهرود

مبلغ هزینه (ریال)

دانشجویان

سایر دانشگاه ها/ صنایع / مراکز تحقیقاتی

مبلغ هزینه (ریال)

الف) متقاضی استفاده در یک ترم به صورت پیوسته (2 روز در هفته- 4 ساعت در هر روز)

ترمی 6000000 ریال

الف) متقاضی استفاده در یک ترم آموزشی به صورت پیوسته (2 روز در هفته-  حداکثر 4 ساعت در هر روز)

10000000 ریال

ب) متقاضی استفاده ساعتی

ساعتی 400000 ریال

ب) متقاضی استفاده ساعتی دانشجویان

ساعتی 800000 ریال

ج) متقاضی صنعت برای استفاده ساعتی از دوربین

ساعتی 1500000 ریال


زمان سرویس دهی:

روز های هفته به همراه ساعت شروع و اتمام: 

  • سه شنبه و چهارشنبه
  • ساعات: 10-15

   توضیحات:

  • حضور کارشناس آزمایشگاه در زمان تست الزامی است.
  • ست آپ آزمایشگاهی باید قبل از تست و عکس برداری آماده باشد.
  • هماهنگی با کارشناس قبل از تست الزامی است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس