دوربین پر سرعت ( High Speed Camera )

دوربین پر سرعت ( High Speed Camera )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آشکارسازی و ردیابی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محسن نظری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: PCO کشور آلمان
نام مسئول: مسئول دستگاه
شماره(های) تماس: 02332300258
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
دوربین پر سرعت ( High Speed Camera )

انجام تمام مراحل آشکار سازی و ردیابی در حوزه های دینامیک سیالات

اندازه گیری و ثبت حرکت در جریان های چند فازی

ثبت حرکت و تغییر شکل قطره، تزریق سیال، پاشش سوخت، حرکت و تغییر شکل حباب و

کلیه Fast Events
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس