دستگاه سانتروفیوژ

دستگاه سانتروفیوژ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی آب و زیست محیطی

مدیر آزمایشگاه: دکتر رحیم باقری

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Centurion کشور انگلستان
نام مسئول: رحیم باقری
شماره(های) تماس: 02332392204-9 داخلی 2280
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
دستگاه سانتروفیوژ
تعرفه خدمات
  • سانتریفیوژ - 0 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس