وسایل ساخت بتن معمولی و ویژه

وسایل ساخت بتن معمولی و ویژه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

مدیر آزمایشگاه: دکتر میثم جلالی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت ایران
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259- داخلی 3294
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
وسایل ساخت بتن معمولی و ویژه
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس