دستگاه سیستم اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی به روش صفحه متخلخل ( PCRI Cell )

دستگاه سیستم اندازه گیری فشار موئینگی و مقاومت الکتریکی به روش صفحه متخلخل ( PCRI Cell )

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه سنگ و سیال

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهرداد سلیمانی منفرد

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: دانشگاه صنعتی شاهرود کشور ایران
نام مسئول: محمد لطفی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2213
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه تا اطلاع ثانوی خارج از سرویس می باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس