مجموعه تجهیزات آموزشی حرارت خورشیدی

مجموعه تجهیزات آموزشی حرارت خورشیدی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد ضامن

تعرفه ثابت: 5000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد ضامن
شماره(های) تماس: 02332300274
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
  • . ستاپ جاذبهای نوع A و B
  • . ستاپ آموزشی کلکتورصفحه تخت و مخزن برش خورده
  • . ستاپ کلکتور لوله خلا 25 لوله ای
  • . ستاپ آبگرمکن لوله خلا 20 لوله ای مخزن دار
  • . ستاپ آبگرمکن صفحه تخت
  • . ستاپ کلکتور سهموی خطی
  • . ستاپ شبیه ساز کنترلر خورشیدی
  • . ستاپ آموزشی مراحل ساخت لوله خلا
شرح خدمات :
  • - مشاوره و طراحی و اجرا سیستمهای حرارت خورشیدی
  • - برگزاری دوره های آموزشی سیستمهای حرارت خورشیدی در سطوح مختلف

* دوره های نظام مهندسی
* دوره های دانشگاهی
* دوره های فنی و حرفه ای
* دوره های مدارس
تعرفه به صورت روزانه تعریف شده است و هزینه نهایی متناسب با طول دوره و سطح خدمات به صورت توافقی تعیین می گردد. 
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس