دستگاه ثبت نتایج آتشباری

دستگاه ثبت نتایج آتشباری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: 62500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Instantel
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
هزینه حمل و نقل دستگاه و کارشناس به محل آتشباری بر عهده متقاضی خدمات می باشد. ضمنا این هزینه روزانه است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس