دستگاه ثبت نتایج آتشباری

دستگاه ثبت نتایج آتشباری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: 250000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Instantel
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
هزینه پرداختی به ازاء هر اکیپ روز می‌باشد. در خارج از استان سمنان و پروژه های بیش از یک اکیپ روز اسکان و تغذیه به عهده متقاضی می‌باشد.
ارائه اطلاعات کامل از تعداد چال، نحوه خرجگذاری، حجم و تناژ مواد ناریه و یک کپی از صورتجلسه مواد منفجره مصرفی در هر انفجار الزامی است.
هزینه تحلیل و ارائه گزارش حرفه‌ای طبق تعرفه خدمات ژئوتکنیک سازمان برنامه و بودجه معادل 7 درصد هر اکیپ روز می‌باشد.
وسیله نقلیه برای انتقال تجهیزات به محل ثبت داده بر عهده متقاضی می‌باشد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس