همزمانی

همزمانی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیک هسته ای

مدیر آزمایشگاه: دکتر حسین توکلی عنبران

تعرفه ثابت: 450000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: صادق سلطانی
شماره(های) تماس: 02332392204 داخلی 2605
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس