کامپیوتر پرسرعت

کامپیوتر پرسرعت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی

مدیر آزمایشگاه: دکتر پوریا اکبرزاده

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: دکتر پوریا اکبرزاده
شماره(های) تماس: 32392204 داخلی: 3371
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
هزینه برای هر ترم دانشجوی کارشناسی ارشد: 500000 ریال هزینه برای استفاده 4 ترم دانشجوی کارشناسی ارشد (یک دوره تحصیلی کامل): 2000000 ریال
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس