اکچویتور دینامیکی هیدرولیکی

اکچویتور دینامیکی هیدرولیکی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی سازه

مدیر آزمایشگاه: دکتر جلیل شفائی

تعرفه ثابت: 0 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: شرکت Zwick - آلمان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300242 داخلی 3501
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
اکچویتور دینامیکی به ظرفیت استاتیکی 250 کیلو نیوتن و ظرفیت دینامیکی 200 کیلو نیوتن با استروک (مثیبت و منفی) 125 میلیمتر فعال می باشد.
سیستم كنترل كننده و پاورپك هیدرولیكی موجود در آزمایشگاه قادر به اعمال بارهای چرخه ای مختلف، هارمونیك و موج های تصادفی به اكچویتور می باشد. همچنین امكان شبیه سازی موج های انفجاری و تشدید كننده در دو حالت كنترل نیرو و كنترل جابجایی را فراهم كرده است.
تعرفه خدمات
  • به صورت شبه استاتیکی تا ظرفیت 25 تن و کورس جابجایی 12.5 سانتی متر - 20000000 ریال
  • چنانچه نمونه از حالت عضو و زیرسازه خارج شود - 30000000 ریال
  • بارگذاری های دینامیکی، ضربه ای و آزمایشات مرتبط با خستگی - 60000000 ریال
  • استفاده از هر عدد کانال برای دیتالاگر در صورت نیاز به تغییر مکان سنج، کرنش سنج، شتاب سنج و یا نیروسنج - 1000000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس