چاپگر سه بعدی

چاپگر سه بعدی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

مدیر آزمایشگاه: دکتر دانیال منصفی پراپری

تعرفه ثابت: 120000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: سیزان
نام مسئول: مهندس مجید عرب ساغری
شماره(های) تماس: 2498
برای استفاده از این تجهیز باید 1% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
چاپ سه بعدی احجام
تعرفه خدمات
  • PLA - 2500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس