فلوم آموزشی تحقیقاتی (Research & Flume Educational)

فلوم آموزشی تحقیقاتی (Research & Flume Educational)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه هیدرولیک ومکانیک سیالات

مدیر آزمایشگاه: دکتر احمد احمدی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: آذر آشنا آب تبريز ساخت کشور ایران
نام مسئول: محمد علی مزینانیان
شماره(های) تماس: 32339204-9 - داخلی 2224
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

توانمندی های دستگاه

-انجام ازمایشهای مربوط به انواع سریز های( لبه پهن، اوجی )،جریان از زیر دریچه( كشویی وقطاعی) ، سطح سنج نقطه ای ، سرعت سنج و....

دستگاه فوق قابلیت نصب انواع سرریزها،سرعت(دبی) سنجها (مولینه و میكرو مولینه) وملزومات مربوط به آزمایشهای هیدرولیك كانالهای باز رادارد. وبا دقت مناسب در اندازه گیری سرعت نقطه ای وبرداشت دیتاها برای كارهای تحقیقاتی مناسب می باشد.


موارد کاربرد در صنعت

-آموزش دانشجویان رشته عمران درهمه سطوح تحصیلی.

- انجام پروژه های تخصصی(تئوری و عملی)درسطح دانشگاه وصنعت.

- مطالعلات مربوط به اثر امواج بر روی سازه های ساحلی و       انتقال رسوب در كانالها.تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس