دستگاه اندازه گیری الكترومغناطیسی به روش مگنتوتلوریک MTU 2000

دستگاه اندازه گیری الكترومغناطیسی به روش مگنتوتلوریک MTU 2000

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا عرب امیری

تعرفه ثابت: 350000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Phoenix کشور کانادا
نام مسئول: مهدی زارعی
شماره(های) تماس: 02332395509
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

اكتشاف منابع هیدروكربور، مطالعات عمیق لایه‌ها از نظر مقاومت ویژه، مطالعات ژئوترمال، اكتشاف ذخایر معدنی عمیق و كشف گنبدهای نمكی به منظور اكتشاف پتاس ، اکتشاف الماس در سنگهای کیمبرلیت ،گسله های فعال و مطالعات زیست محیطی

قابل توجه اینکه تمامی تجهیزات آزمایشگاههای ژئوفیزیک در قالب عقد قرارداد طرح پژوهشی و یا قرارداد خدمات آزمایشگاهی قابل استفاده می باشد و از کرایه دادن کلیه تجهیزات به صورت روزانه به اشخاص حقیقی و حقوقی معذور می باشیم.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس