دستگاه اندازه گیری الكترومغناطیسی به روش مگنتوتلوریک MTU 2000

دستگاه اندازه گیری الكترومغناطیسی به روش مگنتوتلوریک MTU 2000

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا عرب امیری

تعرفه ثابت: 2500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Phoenix کشور کانادا
نام مسئول: مهدی زارعی
شماره(های) تماس: 02332395509
برای استفاده از این تجهیز باید 50% مبلغ فاکتور پرداخت گردد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

اكتشاف منابع هیدروكربور، مطالعات عمیق لایه‌ها از نظر مقاومت ویژه، مطالعات ژئوترمال، اكتشاف ذخایر معدنی عمیق و كشف گنبدهای نمكی به منظور اكتشاف پتاس ، اکتشاف الماس در سنگهای کیمبرلیت ،گسله های فعال و مطالعات زیست محیطی

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس