طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فریه FT-IR

طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فریه FT-IR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی FT-IR و UV-Vis

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی میرزایی

تعرفه ثابت: 825000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Rayleigh کشور چین- مدل دستگاهWQF-510A
نام مسئول: مهدی میرزایی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فریه FT-IR
تعرفه خدمات
  • طیف FT-IR - 825000 ریال
  • طیف FTIR مخصوص شرکت نانو تحلیل - 740000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس