پاندول انگلیسی CRT - Pendulum

پاندول انگلیسی CRT - Pendulum

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: قیر و آسفالت

مدیر آزمایشگاه: دکتر سید علی حسینی

تعرفه ثابت: 2000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: ساخت انگلیس
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 02332300259 داخلی 3294
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
پاندول انگلیسی CRT - Pendulum
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس