Force Plate

Force Plate

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

مدیر آزمایشگاه: دکتر عادل دنیاییی

تعرفه ثابت: 100000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: عادل دنیایی
شماره(های) تماس: 02332395900
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
Force Plate
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس