الایزاریدر

الایزاریدر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه گیاه پزشکی

مدیر آزمایشگاه: خانم دکتر مریم عجم حسنی

تعرفه ثابت: 1000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: BIO TEK
نام مسئول: محبوبه عبدالهی
شماره(های) تماس: 02332544023
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس