دستگاه آزمایش دوام وارفتگی

دستگاه آزمایش دوام وارفتگی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کشور انگلستان
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

مشخصات:

ساخت شرکت ELE انگلستان

دارای 2 طبلک برنجی با قطر 14 سانتیمتر و ارتفاع 10 سانتیمتر و موتوری با سرعت دوران 20 دور در دقیقه

شرح عملکرد

برای تعیین میزان دوام و پایداری نمونه‌های سنگی تحت تأثیر مراحل متوالی تر و خشك شدن  استفاده می‌شود که بیانگر میزان پایداری سنگ در برابر هوازدگی طبیعی است.

موارد کاربرد در صنعت

آزمایش شاخص دوام اغلب، در بررسی پایداری سنگ‌های مصرفی در ساخت موج شكن‌ها و یا سنگ‌هایی كه برای بدنه یا كرانه‌های سد‌ها استفاده می‌شود کاربرد دارد.

هرچه میزان این شاخص بیشتر باشد، مقدار فرسایش، انحلال و خردشدن در برابر هوازدگی كمتر است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس