testtool

testtool

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شماره یک

آزمایشگاه: آزمایشگاه پند

مدیر آزمایشگاه: مهدی حلوائی

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: مسئول دستگاه جدید
شماره(های) تماس:
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تست
تست 
تست
تعرفه خدمات
  • به ازاء هر دفعه استفاده از دستگاه - 10000 ریال
  • به ازاء هر نمونه تست سنگی - 1000000 ریال
  • به ازاء هر 10 نمونه - 500000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس