مولتی متر (pH، هدایت سنج ) pH – EC meter

مولتی متر (pH، هدایت سنج ) pH – EC meter

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

آزمایشگاه: آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

مدیر آزمایشگاه: دکتر طاهره تقی زاده

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Lutron کشور تایوان
نام مسئول: ابوالفضل محمدی
شماره(های) تماس: 32300259 داخلی 3294
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
مولتی متر (pH، هدایت سنج) pH – EC meter
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس