لامپ تخلیه ی الکتریکی (Glow discharge)

لامپ تخلیه ی الکتریکی (Glow discharge)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه پلاسما

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی مومنی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: پرتونگار تجهیز امین
نام مسئول: صادق سلطانی
شماره(های) تماس: 02332395270
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

Glow discharge   پلاسمایی است که از طریق عبور جریان الکتریکی از میان یک گاز در فشار پایین تر از فشار اتمسفری ایجاد می شود. Glow discharge با بکارگیری ولتاژ میان دو الکترود فلزی در یک تیوپ شیشه ایجاد می شود. هنگامی که ولتاژ فراتر از ولتاژ شکست (کمترین ولتاژی که موجب می شود بخشی از یک ماده از نظر الکتریکی رسانا شود) باشد، گاز داخل تیوپ یونیزه و پلاسما تشکیل می شود. رنگ  پلاسمای تشکیل شده به نوع گازی بستگی دارد که  داخل تیوپ استفاده می شود.

Glow discharge به طور گسترده ای در منابع نوری همچون لامپ مهتابی/ لامپ های نیون و تلویزیون های صفحه پلاسمایی استفاده می شود. آنالیز نور تولید شده به روش اسپکتروسکوپی اطلاعاتی را از برهمکنش های اتمی به دنبال دارد. پلاسمای حاصله از Glow discharge  در فیزیک پلاسما/شیمی آنالیزی و اصلاح سطوح و لایه نشانی به روش اسپاترینگ بسیار بکار گرفته می شود.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس