اسپیرومتری (تنفس سنجی)

اسپیرومتری (تنفس سنجی)

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

آزمایشگاه: آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

مدیر آزمایشگاه: دکتر عادل دنیایی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Cosmed کشور ایتالیا
نام مسئول: معصومه قربانی
شماره(های) تماس: 02332395900
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
اسپیرومتری (تنفس سنجی)
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس