دستگاه لرزه نگار Summit II

دستگاه لرزه نگار Summit II

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاههای ژئوفیزیک( الکترومغناطیس، مغناطیس، لرزه، ژئوالکتریک و گرانی سنجی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر علیرضا عرب امیری

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: DMT کشور آلمان
نام مسئول: مهدی زارعی
شماره(های) تماس: 02332395509
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

تعیین شكستها و حفرات كارستی، انجام عملیات شكست مرزی و بازتابی در خواستگاههای مطالعات سد و فونداسیون سازه‌های عظیم و مطالعات توموگرافی لرزه‌ای، انجام عملیات‌های درون چاهی در اكتشاف نفت و بدست آوردن ضرایب دینامیكی خاك با استفاده از سرعت لایه‌ها كاربرد دارد.

قابل توجه اینکه تمامی تجهیزات آزمایشگاههای ژئوفیزیک در قالب عقد قرارداد طرح پژوهشی و یا قرارداد خدمات آزمایشگاهی قابل استفاده می باشد و از کرایه دادن کلیه تجهیزات به صورت روزانه به اشخاص حقیقی و حقوقی معذور می باشیم.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس