دستگاه اعمال بار سه محوری واقعی

دستگاه اعمال بار سه محوری واقعی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه مکانیک سنگ

مدیر آزمایشگاه: دکتر شکراله زارع

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: کشور ایران
نام مسئول: نادر زیاری
شماره(های) تماس: 32392205- 023 داخلی 2205
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

مشخصات:

ساخت پژوهشگران دانشگاه صنعتی شاهرود آقایان دکتر ترابی و دکتر حامد شیرازی

اعمال نیروی قائم تا 80 تن

اعمال نیروهای جانبی متغیر در راستاهای X و ‎Y تا 50 تن

قابلیت تزریق هر نوع سیال داخل گمانه‌ی ایجاد شده در نمونه تا 2000 بار

شرح عملکرد

نمونه‌های مورد نیاز برای این دستگاه نمونه‌های مکعبی با ابعاد 30*30*30 سانتیمتر است که می‌توان نمونه‌ها را تحت اعمال بار سه محوری واقعی قرار داد و برای آزمایش‌های شکست هیدرولیکی در میدان‌های تنش متفاوت تست کرد

موارد کاربرد در صنعت

شبیه‌سازی روش شکست هیدرولیکی در شرایط سه محوری واقعی با هدف تحلیل و تعمیق دید از روش‌های اندازه‌گیری تنش برجا و افزایش توان تولید چاه های نفتی

قابلیت انجام آزمایش بر روی نمونه های مکعبی با ابعاد حداکثر30*30*30 سانتیمتر

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس