کجلدال

کجلدال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

مدیر آزمایشگاه: دکتر پرویز حیدری

تعرفه ثابت: 500000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Gerhardt کشور آلمان
نام مسئول: مهدیه آموزگار
شماره(های) تماس: 02332544015
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.

برای انجام آزمایش و اندازه گیری نیتروژن آب، خاک و گیاه از آن استفاده می گردد. با استفاده از این دستگاه می توان میزان پروتئین را در نمونه های مختلف سنجش كرد.  لازم به ذکر است برای هر نمونه مبلغ 100000ریال دریافت میگردد.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس