اسپکتروفتومتر (طیف سنج مرئی فرابنفش ) Spectrophotometer

اسپکتروفتومتر (طیف سنج مرئی فرابنفش ) Spectrophotometer

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی، فلوتاسیون و هیدرومتالورژی)

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد کارآموزیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Unico آمریکا
نام مسئول: محمد جعفری
شماره(های) تماس: 02332392204 داخلی 2209
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.

ارائه خدمات: تعیین عیار و درصد عناصر مختلف

شرح خدمت:

اسپكتروفوتومتر یا طیف سنج، دستگاهی است كه شدت نور را به صورت تابعی از طول موج اندازه‌گیری می كند. به طور كلی نور با طول موج و انرژی خاص به نمونه تابانده شده و مقدار مشخصی از انرژی آن جذب می شود. سپس با اندازه‌گیری انرژی رد شده از نمونه توسط یك فوتودتكتور، مقدار جذب تعیین می‌شود. در این دستگاه نور توسط یك منبع نور تولید شده و پس از گذشتن از میان نمونه مورد نظر نور، به صورت طیفی منتشر می شود سپس به وسیله سنسورها آشكارسازی شده و به صورت نتایج قابل كاربردی ترجمه می‌شود. خروجی اسپكتروفوتومتر همیشه نموداری از شدت نور نسبت به طول موج است. داده‌هایی كه برای تولید نمودار گردآوری شده، در جدولی از شدت نور و طول موج ذخیره می‌شود. مقدار گراف بیان كننده مقدار عبور یا مقدار جذب است.

تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس