رله حفاظتی

رله حفاظتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه حفاظت و رله

مدیر آزمایشگاه: دکتر یاسر دامچی

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: وبکو کشور ایران
نام مسئول: یاسر دامچی
شماره(های) تماس: 02332300240 داخلی 3417
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
شرح خدمت: انجام آزمایش های مختلف با توجه به نوع رله هزینه:هزینه اجاره روزانه 300 هزار تومان- هزینه انجام تست در محل آزمایشگاه ساعتی 100 تا 150 هزار تومان. لازم به ذکر است بسته شرایط هزینه های فوق تغییر می¬کند. درصد پرداخت اولیه: حداقل پرداخت برای شروع خدمات 50% هزینه توافقی است.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس