پایش کیفیت توان

پایش کیفیت توان

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مرتضی رحیمیان

تعرفه ثابت: توافقی
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Circutor-myebox اسپانیا
نام مسئول: مرتضی رحیمیان
شماره(های) تماس: 02332300250
استفاده از این تجهیز، منوط به توافق می باشد. برای استفاده از این تجهیز، هزینه کارشناسی نیز اضافه میگردد.
این دستگاه جهت اندازه گیری پارامترهای الکتریکی و تحلیل کیفیت توان در صنایع، منطبق بر استانداردهای وزارت نیرو استفاده می شود.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس