سامانه هواشناسی

سامانه هواشناسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

آزمایشگاه: آزمایشگاه تخصصی انرژی

مدیر آزمایشگاه: دکتر محمد ضامن

تعرفه ثابت: 5000000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد ضامن
شماره(های) تماس: 02332300274
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
سامانه هواشناسی شامل اندازه گیری تابش خورشید؛ دما و رطوبت؛ فشار محیط؛ سرعت و جهت باد

هزینه ترمی برای دانشجویان داخل دانشگاه:   500000 ریال 
هزینه برای متقاضیان خارج دانشگاه : متناسب با تعداد داده های درخواستی
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس