میکروتوم

میکروتوم

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

آزمایشگاه: علوم باغبانی و گیاهشناسی

مدیر آزمایشگاه: دکتر مهدی رضائی

تعرفه ثابت: 10000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده:
نام مسئول: محمد حسین پور
شماره(های) تماس: 023-32544021
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
تعرفه خدمات
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس