طیف سنجی مادون قرمز IR

طیف سنجی مادون قرمز IR

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

آزمایشگاه: آزمایشگاه تحقیقاتی IR

مدیر آزمایشگاه: دکتر باخرد

تعرفه ثابت: 225000 ریال
وضعیت: سالم
خدمات:
کارخانه سازنده: Shimadzu کشور ژاپن
نام مسئول: امیر حسین مومنی
شماره(های) تماس: 9 -02332392204 داخلی 2698
برای استفاده از این تجهیز باید 100% مبلغ فاکتور پرداخت گردد.
طیف سنجی مادون قرمز IR
تعرفه خدمات
  • طیفIR - 225000 ریال
  • طیفIR ویژه دانشجویان دانشگاه صنعتی شاهرود - 225000 ریال
برای استفاده از این ابزار، باید در سیستم شناسائی شوید. چنانچه نام کاربری ندارید، از این لینک برای ثبت نام استفاده نمائید. چنانچه در سیستم ثبت نام کرده اید از دکمه زیر استفاده نمائید. متقاضی سرویس